Two XML nodes for *one* XmlReader ?

Printable View