Desktop: Workaround to fix Maximized Windows that cover taskbar

Printable View